Blad De Gebruikshond

 

De Gebruikshond verschijnt niet meer.

Reeds lange tijd is er gediscussieerd over “het blad”, vele meningen en ideeën passeerden de revue en jarenlang is er gezocht naar aanvulling van de Redactiecommissie. Die is er nooit gekomen en de bestaande commissie kreeg steeds meer moeite om tweemaandelijks een redelijk gevuld exemplaar bij de uitgever te krijgen. Met de recente statutenwijziging van de NBG is de (nieuwe) NBG-website aangewezen als officieel orgaan van de NBG, waarmee De Gebruikshond in feite dus overbodig is geworden. Met de uitgever bestond nog een contract tot eind 2015, bedoeling was om 2014 als een soort overgangsjaar te beschouwen en in goed overleg het contract dan voortijdig te gaan beëindigen.

Eind december 2013 is een en ander echter in een stroomversnelling gekomen, op voorstel van Gelderland Vakbladen is het contract reeds per 01/01/2014 beëindigd waarmee De Gebruikshond 2013 nummer 6 de laatste uitgave is geweest.

Het bestuur van de NBG is de heer Ton Brands van Gelderland Vakbladen zeer erkentelijk voor het meedenken in deze en tevens voor de zeer prettige wijze waarop er gedurende ruim 8 jaren is samengewerkt in het uitbrengen van De Gebruikshond.

Afscheid Ad en Koosje

afscheidkoosje

Zondag 9 februari jl. is er tijdens de ledenvergadering afscheid genomen van Koosje en Ad Foesenek. Zij hebben ruim 30 jaar in de hondensport gezeten en zich jarenlang hard ingezet voor de vereniging. Ad heeft diverse functies bekleed binnen het bestuur en ook op de speurvelden was Ad altijd te vinden als spoorlegger. Koosje heeft de functie als secretaris bekleed en is jarenlang instructeur geweest. Hierbij heeft Koosje ook besloten om te stoppen met haar functie als secretaris. Deze functie is overgedragen aan Michael van de Liefvoort. Dit afscheid kon natuurlijk niet onopgemerkt blijven en wilden we Ad en Koosje nog even in het zonnetje zetten! Beide werden dan ook verrast door onze voorzitter Jan met een mooie bos bloemen en een cadeaubon.
Ad en Koosje hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet!