Blad De Gebruikshond

 

De Gebruikshond verschijnt niet meer.

Reeds lange tijd is er gediscussieerd over “het blad”, vele meningen en ideeën passeerden de revue en jarenlang is er gezocht naar aanvulling van de Redactiecommissie. Die is er nooit gekomen en de bestaande commissie kreeg steeds meer moeite om tweemaandelijks een redelijk gevuld exemplaar bij de uitgever te krijgen. Met de recente statutenwijziging van de NBG is de (nieuwe) NBG-website aangewezen als officieel orgaan van de NBG, waarmee De Gebruikshond in feite dus overbodig is geworden. Met de uitgever bestond nog een contract tot eind 2015, bedoeling was om 2014 als een soort overgangsjaar te beschouwen en in goed overleg het contract dan voortijdig te gaan beëindigen.

Eind december 2013 is een en ander echter in een stroomversnelling gekomen, op voorstel van Gelderland Vakbladen is het contract reeds per 01/01/2014 beëindigd waarmee De Gebruikshond 2013 nummer 6 de laatste uitgave is geweest.

Het bestuur van de NBG is de heer Ton Brands van Gelderland Vakbladen zeer erkentelijk voor het meedenken in deze en tevens voor de zeer prettige wijze waarop er gedurende ruim 8 jaren is samengewerkt in het uitbrengen van De Gebruikshond.

  • submit to reddit