Privacy

Privacy policy HSV de Werkhond Teteringen

Voor Bezoekers:
Website: www.hsvdewerkhondteteringen.nl
Beheer: HSV de Werkhond Teteringen

Gegevens van bezoekers:
HSV de Werkhond Teteringen maakt gebruik van de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Deze functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Tijdens uw bezoek aan de websites van HSV de Werkhond Teteringen, kan HSV de Werkhond Teteringen persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. HSV de Werkhond Teteringen zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden. Tevens stellen wij alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die HSV de Werkhond Teteringen bij de verwerking van persoonsgegevens nastreeft.

Doeleinden van gegevensverwerking:
HSV de Werkhond Teteringen verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van haar websites ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen.

Cookies:
HSV de Werkhond Teteringen maakt geen gebruik van cookies.

Vragen:
Bezoekers kunnen met vragen over deze Privacy Policy terecht bij HSV de Werkhond Teteringen waarvan de contactgegevens op de website www.hsvdewerkhondteteringen.nl staan vermeld.

Voor leden van HSV de Werkhond Teteringen:
Website: www.hsvdewerkhondteteringen.nl
Beheer: HSV de Werkhond Teteringen
Leden: leden van HSV de Werkhond Teteringen

Gegevens van leden:
HSV de Werkhond Teteringen beschikt over persoonsgegevens, te weten: naam, adres, postcode/woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van het lidmaatschap van de vereniging en met als doel aanmelding in de NBG ledenadministratie op de website.

Verwerking gegevens van leden:
HSV de Werkhond Teteringen heeft als  beheerder toegang tot deze persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen HSV de Werkhond Teteringen en haar leden waarin wordt verklaard dat HSV de Werkhond Teteringen op de hoogte is van de wet bescherming persoonsgegevens inclusief de meldplicht datalekken, en zich zal inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Beveiliging:
De gegevens die leden aan HSV de Werkhond Teteringen verstrekken worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Disclaimer:
HSV de Werkhond Teteringen behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen in dit privacy statement met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.